Ip Man 4 The Finale (2020) ยิปมัน 4 เดอะไฟนอล

Ip Man 4 The Finale (2020) ยิปมัน 4 เดอะไฟนอล

ตัวอย่าง

ชื่ออังกฤษ: Ip Man 4 The Finale
ชื่อไทย: ยิปมัน 4 เดอะไฟนอล

ปีที่ออกฉาย: 2020

การเดินทางของกังฟูโปรไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งนักเรียนของเขาได้ทำให้ชุมชนการแสดงออกทางทหารในพื้นที่ใกล้เคียงยิ่งขึ้นด้วยการเปิดโรงเรียนวิงชุนตั้งขึ้นในปี 2507 หลังจากที่คู่หูของเขาเสียชีวิตไอพีแมนพบว่าเขาเป็นมะเร็งลำคอเนื่องจากการสูบบุหรี่

7.0
IMDB:7.0/10 | 33,348 ratings

Title: Ip Man 4 The Finale (2020) ยิปมัน 4 เดอะไฟนอล

Genre: Action, Biography, Drama

Actors: Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan

Director: Wilson Yip

Runtime: 107 min

Awards: 12 wins & 10 nominations

ให้คะแนน

Post navigation